Office Hours

Po pár mesiacoch hľadania konceptu pre menšie eventy, ktoré mi počas pomôžu študovať lokálnu komunitu s väčšou frekvenciou, sme spolu s Palim Madárom zo SudoLabs napokon odviedli 3 Founder’s meetupy s odstupom asi 3 týždňov. Na každý z nich sme si pozvali 3 startupy, ktoré sme za 20 minút nejakou rozumnou formou spovedali o tom, čo robia. Podobne ako to robí YCombinator vo svojich Office Hours. Pre foundrov v cca 20-40 člennom publiku bolo hodnotou počuť, ako na biznisové otázky odpovedajú ich rovesníci.

Tento formát bol od začiatku odsúdený na zánik, pretože frekvencia a štruktúra meetupov nebola v našom regióne ani zďaleka udržateľná.

Aj tak sme sa ale naučili veľa.

Na prvom meetupe sme pochopili, že sa foundri často vyhýbajú základným otázkam udržateľnosti biznisu a snažia sa predať skôr technológiami a designom nabité riešenia, ktorých žiadanosť nie je dokázaná.

Na druhý meetup sme preto prišli s predpripraveným setom otázok, ktoré sme vopred rozdali startupom a na evente aj celému publiku, aby každý vedel, o čom sme sa tam prišli baviť. Na tomto evente sme sa naučili, že nezáleží na tom, ako pracne sformulujeme otázky – odpovedajúci si vždy nájde spôsob, ako sa baviť o tom, čo chce.

Náhodou sa nám ale ko náhrada za zatúlaný startup na pódium dostal Unimus, ktorého foundri zodpovedali všetky otázky absolútne príkladne a ja som tak v Košiciach našiel startup so vzorovým príbehom, ktorý nám v Košiciach chýbal.

Tretí meetup sme chceli venovať čisto moderovaniu, aby sme zaistili, že sa ľudia nebudú vyhýbať skutočným odpovediam na naše otázky – napr. keď požiadame o popis problému v dvoch vetách, musí byť zastavený, keď začne tretiu.

Toto sa nám vôbec nedarilo, no keďže nám opäť nám jeden zo startupov vypadol, rozhodol som sa sám si sadnúť na miesto prezentujúceho a naostro skúsiť opísať svoje bádanie po business modeli pre Starport.

Z tohto miesta som pochopil, že nemoderovanie je pre prezentujúceho oveľa väčším problémom, ako pre moderátorov samotných, alebo publikum. Chalani ma nechali hovoriť a ja som pocítil, aké je to frustrujúce, keď 15 minút omieľam tú istú zamotanú myšlienku a nemá ma kto zastaviť.

Po tomto meetupe už ale bolo zbytočne náročné skúšať hľadať ďalšie rozbehnuté startupy a preto som zimné prázdniny strávil opäť prácou na tom, aby som svoju iniciatívu zmenšil na niečo ešte jednoduchšie, čo by som ideálne mohol organizovať ešte častejšie. A ideálne bez vyčerpania zdroja obsahu.

Napokon sme sa stiahli späť do podzemia Starportu, kde sme s pár priekopníkmi uvarili týždenné standupy.

Autor: Stanley

Od strednej školy som vždy len podnikal ako UI designer a od roku 2015 popri tom budujem vlastný startupový hub. V Starporte sa snažím do hĺbky pochopiť hlavne začínajúcich podnikateľov v Košiciach a postaviť pre nich udržateľný ekosystém pre startupy a scaleupy.