Startupy, permakultúra a UX

Organizáciou týždenných standupov som mal možnosť sa dostatočne často stretávať s rôznymi foundermi a ujasniť si tak, čo v Starporte robiť chcem a čo nechcem.

Zjednodušený bottom line bol ten, že sa chcem venovať tímom, ktoré začínajú budovaním komunity okolo problému a nechcem sa venovať tým, ktoré začínajú raisovaním kapitálu okolo produktu.

Takto sa mi pozornosť upriamila na dve pre mňa zaujímavé iniciatívy – jedna v rámci permakultúry a druhá v rámci UI/UX designu. Vyzerajú, že za svojim cieľom idú v podobnej kultúre, ako Starport, len prichádzajú z iného kúta a s inou terminológiou.

Startupová kultúra má pochopením trhu prinášať systém do zakladania nových podnikov, vďaka čomu majú efektívne vznikať udržateľné a ideálne globálne škálovateľné podniky.

UI/UX kultúra vznikla medzi designermi rozhraní medzi človekom a strojom, aby prinášala metódy, ktoré umožňujú aj netechnickým používateľom naplno využiť potenciál stroja.

Permakultúra vznikla okolo sledovania trvalo funkčných procesov v prírodných ekosystémoch, aby sa dali následne simulovať alebo priamo využívať na vytváranie regeneratívneho poľnohospodárstva.

Všetky tri z týchto kultúr majú spoločné to, že sa snažia pochopiť prirodzené fungovanie kontextov, v ktorých plánujú budovať, aby svoju požadovanú hodnotu dosiali s minimálnymi vstupmi.

Druhá vec, ktorú majú spoločnú, je, že z daných kultúr sme si vzali len benefity, pričom naďalej budejeme spôsobom, ktorý dokazuje len to, že autoritou a kapitálom sa dá postaviť a udržiavať hocičo a hocikde.

Zo startupovej kultúry sme neadoptovali záujem o analýzu trhov. Všetko tu začalo zakladaním fondov a vzdelávanie sa v podnikaní je dodnes druhoradé. Financujeme teda podniky, ktoré by bez toho ani neexistovali.

V UX designe je takmer nulový záujem o iterovanú komunikáciu s používateľmi. Adoptujeme len to, čo oko vidí a z UX buzzwordu napokon ťažia grafici, ktorí, tak ako doteraz, tvoria pre estetické cítenie platiaceho zákazníka, nie pre efektívnu prácu používateľa.

Ešte neviem, ako sa u nás dnes ohýba permakultúra, ale môj tip je, že z toho bude ťažiť nejaký záhradný design, ktorý za správnu cenu vypestuje čokoľvek a kdekoľvek.

Evidentné je, že ak s tým chceme niečo robiť, musia aj naše riešenia byť efektívne a správne implementované. Inak len skomplikujeme situáciu a sami z toho vyjdeme vyčerpaní.

Otázka, ktorou sa momentálne zaoberám, je „Kde inde ešte existujú smery, ktoré sa snažia deštruktívne prístupy nahradiť tými, ktoré sú v súlade s prirodzeným fungovaním sveta?“

A smerom do vnútra – „Napriek dostatku infraštruktúry Starportu sa stále obsah produkuje pomaly. Kde vo svojom kontexte robíme chybu my?“

Autor: Stanley

Od strednej školy som vždy len podnikal ako UI designer a od roku 2015 popri tom budujem vlastný startup - V Starporte sa snažím sa do hĺbky pochopiť hlavne začínajúcich podnikateľov v Košiciach a postaviť na nich udržateľný ekosystém startupov a scaleupov.