Podcast test 4: Ekosystém inovácií

Na treťom teste podcastu sme pokračovali v brainstormingu nad rozpoznávaním vzorov a ich interpretáciou, ktoré som sa snažil vo svojom poslednom článku umiestniť niekam do svojho momenátlneho svetonázoru.

Napriek tomu, že sme sa dohodli, že to skúsime prejsť svižne, sme mali ďalší takmer dvojhodinový brainstorming, ktorý sa veľmi nedá spracovať. Najmä preto, že sme nemali plán, ako to urobiť.

Premýšľal som teda nad tým, ako spraviť štruktúru otázok a odpovedí zaujímavými aj pre nás aj pre publikum.

Prečo sa pýtame otázky?

Počas druhého testu podcastu som poukázal na svoj zvyk pýtať sa ľudí na veci, ktoré pre seba už mám zodpovedané.

Ani ja ani ľudia oproti mne to nemali radi preto, že mnohokrát moja otázka vyznela tak, že hľadám odpoveď na niečo s čím si neviem rady a čakali, že mi s niečím idú pomôcť. Akonáhle ale doopovedali, ukázal som im, že ja už kandidáta na odpoveď mám a v tom momente som veľakrát dostal „po nose“.

Mňa skutočne vždy bavilo si porovnávať svoje odpovede s inými ľuďmi. Čo ale potrebujem odstrániť, je fakt, že si svoje do hĺbky premyslené odpovede porovnávam s ľuďmi, ktorí sú otázkou na mieste zaskočení.

Čo ma autenticky zaujíma?

Určite sa nemôžeme zameriavať na nejaký úplne neosobný cieľ. V takejto situácii vždy budem plne sústredený na to, aby som sa sám každú sekundu posúval a bude pre mňa ťažké počúvať, čo mi ľudia vlastne hovoria. Výsledkom bude „dialóg“, kde z veľkej časti čakám na to, kedy druhá strana dorozpráva, aby som mohol pokračovať vo svojom hlasnom premýšľaní.

Braistorming, v ktorom sa strácam, hlavne nie je použiteľný, ani strihateľný, takže v kontexte tvorby podcastu je to strata času.

To, na čo sám skutočne nikdy nemôžem prísť bez pomoci iných, je ich osobný pohľad na vec. To znamená, že podcasty musím skúsiť organizovať v kontextoch, v ktorých je pre mňa hodnotné počuť individuálne postoje iných ľudí.

Potrebujem ale stále otázku a kontext, v ktorom sa ju pýtam. Aby sme mali kostru, ktorá nás bude držať na jednej vlne aj keď neviem, kto si čo presne prinesie.

Interpretácia elevator pitchov

Pred pár dňami som sa rozhodol pracovať na tom, aby som nejako zmapoval ekosystém košických inovatívnych firiem, začínajúc tými, na ktorých vývoji sa osobne podieľam ako freelancer. Aby som ich všetky do mapy umiestnil, potrebujem vytvoriť systém, akým sa na ne budem pozerať.

Celkom sľubným konceptom je startup elevator pitch. Idea elevator pitchu je, že v pár vetách definujeme, čo náš business robí a vyvoláme tým hlbší záujem druhej strany.

Aj keď mojim cieľom zatiaľ nie je mať na podcaste investorov, ktorým by som predával startupy (možno raz), môžem hostí využiť na to, aby pomohli so samotným vyvolávaním záujmu u ľudí, ktorí by pre inovatívne firmy chceli pracovať.

Jediné, čo potrebujem urobiť, je skúsiť podať význam firmy prostredníctvom pár jednoduchých výrokov. Tieto výroky potom môžu moji hostia obohatiť tým, že ich podporia alebo napadnú.

Pitch

Jedna z firiem, pre ktorú freelancujem generuje svoj obrat z inovovania komunikačnej infraštruktúry pre organizácie zodpovedné za verejnú bezpečnosť. Ich elevator pitch by som opísal nasledovne.

Kontext
Ľudia na svete platia za to, aby mohli žiť v státisícových a miliónových mestách.

Problém
V lokalitách s narastajúcou hustotou populácie automaticky klesá kvalita života a stúpajú riziká, ktoré vedú k úmrtiam.

Súčasné riešenie spoločnosťou
Organizácie a tímy ľudí, ktorí monitorujú obývané oblasti, eliminujú v nich vzniknuté život ohrozujúce situácie a pracujú na prevencii ich budúceho vzniku.

Iniciatíva: Roger Systems
Prepájajú pozemné rádiové infraštruktúry vyššie spomenutých organizácií so širokopásmovými sieťami, na ktorých funguje internet.

Odpal

Každý jeden z týchto výrokov je môže byť potvrdený vysvetlením, prečo je pravdivý, alebo môže byť spochybnený iným kvalitnejším a zmysluplnejším podaním.

Cieľom je, aby sme pomohli vyjasniť, prečo daná firma v dnešnej spoločnosti prosperuje a kam by asi mala viesť ich ďalšia cesta.

Keď toto zvládneme, viem pripraviť pitch ďalšieho článku nášho ekosystému.

Takto by sme mohli poskladať zaujímavú mapu toho, čo sa okolo Starportu deje, prečo to funguje a kam to speje.

Autor: Stanley

Od strednej školy som vždy len podnikal ako UI designer a od roku 2015 popri tom budujem vlastný startupový hub. V Starporte sa snažím do hĺbky pochopiť hlavne začínajúcich podnikateľov v Košiciach a postaviť pre nich udržateľný ekosystém pre startupy a scaleupy.