Nie je startup ako startup

Na poslednom teste podcastu sme mali zaujímavú časť rozhovoru. Rozoberali sme schopnosť ľudí rozpoznávať vzory.

V konflikte s touto vlastnosťou sme poukázali na nevôľu rozpoznané vzory obmieňať, keď sa stretnú s niečím, čo ich spochybňuje. Je bežným zvykom zaprieť samotnú existenciu čohokoľvek, čo vyžaduje zmenu nášho momentálneho svetonázoru.

Napr. startupovú kultúru si bez externého kapitálu a online reklamy nevieme ani predstaviť, zatiaľ čo kontinuálne študovanie trhu, na ktorom je postavená, dokážeme odkladať donekonečna. UX design si ani nevieme predstaviť bez grafík a animácií, zatiaľ čo opakované interviews s budúcimi používateľmi sú pre nás nepredstaviteľnou zachádzkou.

Keď som nad týmto hlbšie premýšľal, prišiel som na fakt, že spôsob, akým sme daný problém opisovali, sa dá vyjadriť ešte lepšie.

Je to o interpretácii

Rozpoznávanie vzorov by sme mohli brať, ako podvedomý mechanizmus, ktorý je ľuďom daný. Čo je vedomou činnosťou, je ich interpretácia.

Určite platí, že keď k nám príde úplne nový fenomén, akým boli napr. aj startupy, na začiatku si ich interpretuje každý inak.

Postupom času by sa ale interpretácie mali zdokonaľovať a eventuálne by sme sa mali zjednotiť v tom, čo startupom vlastne nazývame.

Toto sa ale z rôznych dôvodov nedeje a niekde by sa to diať malo.

Čo je dobrá interpretácia a čo zlá?

Najideálnejšie by bolo, keby koncept startupu mal jedného autora, ktorý by nám vedel povedať, či naša interpretácia startupu zodpovedá pôvodnému konceptu, alebo nie. Podobne, ako keď nám pomôže native speaker s interpretáciou jeho jazyka.

V realite to takto s buzzwordami ale nefunguje a interpretáciu musíme upresniť inak.

Keby sme sami lúštili neznámu abecedu, postupovali by sme asi tak, že by sme porovnávali použitia jednotlivých znakov v rôznych kontextoch a na základe nich zužovali možnosti ich exaktných významov.

Keď potom narazíme na použitie znaku, ktoré nám zrazu nesedí, je to pre nás príležitosť momentálny význam znaku a jeho interpretáciu upresniť.

Nakoniec vieme jazykom presne vyjadriť to, čo sa snažíme povedať.

Rovnako by sme mali hľadať interpretáciu slova „startup“, vďaka ktorej bude obom stranám jasné, o čom sa hovorí.

Problémom ale je fakt, že po rokoch sa u nás za startup považuje stále prakticky akákoľvek začínajúca firma, ktorá vie vágnu definíciu pojmu využiť vo svoj prospech. Rovnako sa rozmazáva UX design a mnoho ďalších buzzwordov.

Môžeme interpretovať sami

Čo by sme teoreticky mohli pre svoje komunity začať robiť, je pracovať na interpretáciách kultúr, ktorým sa venujeme a eliminovať tak čo najviac možností na omyly. A poukazovať na príklady, ktoré tieto interpretácie reprezentujú vo svojich realizáciách.

Napokon chceme byť designeri, ktorí robia svoju prácu dobre. Snažíme sa tvoriť rozhrania medzi ľuďmi a prírodnými alebo technologickými prostrediami, čiže identifikovať aj nehovorené a nepísané znaky a priradzovať im čo najjasnejšie významy je našou prácou.

UI design je veľmi pekný príklad. Človek je zvyknutý interpretovať informácie verbálne, zatiaľ čo počítač vie len prepínať tranzistory na základe binárneho kódu. Vo výsledku je komunikácia medzi nimi dosiahnutá tým, že počítač sníma pohyby ľudskej ruky (myš, klávesnica, touchpad) a človek odpovede číta z obrazcov na svetelnom displayi.

Úlohou desingerov je teda pozerať sa za hranice bežných možností komunikácie a vytvárať tak porozumienie tam, kde je inak odsúdené na vágnosť.

Zaujímavé je zamyslieť sa, čo by sme týmto vedeli dosiahnuť a ako by zdokonaľovanie interpretácií mohlo zlepšiť adopciu kultúr, ktoré sa k nám nikdy naozaj nedostali.

Možno sa tým dá dosiahnuť, aby aj kapitál bol v budúcnosti využívaný naozaj na podporu valídnych aplikácií týchto kultúr.

Autor: Stanley

Od strednej školy som vždy len podnikal ako UI designer a od roku 2015 popri tom budujem vlastný startup - V Starporte sa snažím sa do hĺbky pochopiť hlavne začínajúcich podnikateľov v Košiciach a postaviť na nich udržateľný ekosystém startupov a scaleupov.