Čo je vlastne „startup“ IV.

Startup je pojmom z počítačovej vedy, ktorý označuje proces vykonávaný operačným systémom. Systém v procese prenáša z úložnej do operačnej pamäte predpripravený program, ktorým upravuje svoje rutinné fungovanie.

Startupom teda môže byť aj prečítanie článku na blogu, v ktorom sa naučíme, ako lepšie posilňovať konkrétnu svalovú partiu.

Alebo ním môže byť absolvovanie kurzu varenia, ktorým zmeníme spôsob, akým bežne pripravujeme špecifické jedlá.

Mám startup?

Komplikácie v pochopení konceptu startupu vyplývajú zo spôsobu, akým ich v kontexte podnikania komunikujeme.

Veta „Mám startup.“ je nezmyselne používaná, ako „vlastnenie“ nápadu alebo vyvíjaného produktu.

To, čo podnikateľ chce vlastniť, je fyzická infraštruktúra, ktorú môže ďalej prenajímať alebo predávať – nehnuteľnosti, stroje, komunikačné linky, pracovná sila, atď.

Cieľom podnikateľa je vytvoriť model využívania infraštruktúry, ktorým ju čo najviac zhodnocuje.

Podnikateľským startupom je napokon proces, ktorého účelom je dostať využívanie platenej infraštruktúry do existujúcej rutiny zákazníka.

Autor: Stanley

Od strednej školy som vždy len podnikal ako UI designer a od roku 2015 popri tom budujem vlastný startup - V Starporte sa snažím sa do hĺbky pochopiť hlavne začínajúcich podnikateľov v Košiciach a postaviť na nich udržateľný ekosystém startupov a scaleupov.