Čo je vlastne „startup“ III.

Zatiaľ sme došli k tomu, že startup je vo svojom základe iniciáciou konceptu do operačného programu fyzického systému.

Dôvod, prečo startupujeme takéto koncepty, je že chceme z fyzického systému vyťažiť niečo, čo vieme, že v ňom je, ale našim spôsobom ťažby je nedostupné.

Alebo to môže byť naopak – môžeme prispôsobiť svoj operačný systém, aby pripôsobil svoju ťažbu zdroju.

Účelom startupu je teda inicializácia rozhrania medzi dvomi systémami, ktoré majú potrebu medzi sebou komunikovať, ale sú svojimi vlastnými nastaveniami nekompatibilné.

Čo ovláda adopciu startupu?

Na toto máme dve strany. Buď budujeme startup na existujúcom operačnom systéme, alebo existuje druhá hypotetická možnosť, že prispôsobíme operačný systém.

Pri počítačoch je to relatívne jednoduché. Môžu vyzerať ako produkt, ktorý má na svedomí čisto ľudstvo, no stále je to koncept postavený na fyzikálnych pravidlách, do ktorých kecať nevieme. Keby sa dnes zmenila fyzika, všetko, čo sme na nej vytvorili by mohlo kľudne padnúť popolom.

Spravidla platí, že keď človek narazí na hĺbku, pod ktorú nevie ísť, nazve ju základmi a začne na nej budovať svoje milované abstrakcie, ktoré vo veľkej miere odrážajú naše hádanie, čo je za hranicami nášho sveta. Napokon peklo je v hĺbke, do ktorej sa nevieme prekopať a nebo vo výškach, na ktoré nevieme dosiahnuť.

Adopcia alebo odmietnutie startupu teda určite pramení z fyziky a chémie. Samotný adoptér ju samozrejme dokáže interpretovať len na abstraktných úrovniach, na ktorých dokáže vnímať sám seba, z čoho vyplývajú mätúce rozdiely medzi tým, ako človek vyjadruje svoje potreby a čím ich údajne napĺňa.

Ovplyvniť operačný systém z abstraktnej vrstvy je nemožné. Inými slovami, je nemožné ukecať niekoho na niečo, na čo už sám nie je fyzicky pripravený.

Takže adopcia alebo odmietnutie závisí na systéme, do ktorému koncept implementujeme. Marketingovú stratégiu potrebujeme tam, kde obsadenie abstraktnej vrstvy zahlcuje fyzicku natoľko, že nie je schopná prijímať nové koncepty.

V počítačovej vede je ale tomuto určený refactoring.

Prečo potrebujeme inovácie?

V softwarovom odvetví nedegeneruje software, vyvíja sa ale všetko okolo. Softwarový kód bežnej webovej aplikácie prežije bez úprav možno 2 roky, kým ho treba znova prepisovať kvôli obnovám, ktoré prebehli na platforme, na ktorej je postavený.

Fyzický svet, v ktorom je doma človek sa taktiež vyvíja neustále a preto prežitie človeka je nevyhnutné, aby sa software vyvíjal čo najrýchlejšie. Obzvlášť preto, že to s hardwarom nie je také jednoduché.

Ideálnym cieľom jedosiahnuť, aby sa hardware dokázal prispôsobovať rovnako rýchlo a flexibilne, ako sa dokáže software. Dovtedy vieme ale pracovať len na šetrení hardwaru pomocou refactoringu abstraktných vrstiev.

Výzve, ktorej skôr či neskôr čelí každá generácia, je znižovať nároky všetkých súčasných aj budúcich softwarov tak, aby sme si mohli nechať hardware, s ktorým pracujeme dnes.

Za čo vlastne ľudia platia?

Startup je teda iniciáciou konceptu v existujúcom fyzickom systéme, ktorého úlohou je systém zmeniť v spôsobe akým operuje.

Účelom inovatívneho startupu je odstraňovať limitácie, ktoré vznikajú pri raste. Pre rast potrebujeme stále nové podnety a zároveň potrebujeme mať kapacitu na to, aby sme ich prijímali.

Pre udržateľný vývoj konceptu je dôležité si uvedomiť, že inovácia musí mať aj biznisový základ. To znamená, že tí, ktorí vyvíjajú koncept musia byť motivovaní k tomu, aby to robili a aby to robili správne.

Na trhu neexistuje neplatiaci zákazník – či už ide o peniaze alebo nejaký barter. Sú takí, ktorí platia viac, takí ktorí menej. To, za čo ľudia bez presviedčania platia, by mal byť ich rast. Platia za inšpiratívne koncepty, ktoré vedia využiť na zefektívnenie svojho systému.

Biznisovo zaujímaví sú najprv ľudia, ktorí chcú vedome rásť, aby mohli inšpirovať ďalších, ktorí dokopy vytvoria kritickú masu, ktorá svojim využívaním koncept udrží vo vývoji.

Otázka je len, ako sa práve daný človek vyvíja – cestovaním, vzdelávaním, čítajú knihy,… všetko je len zdrojom nových konceptov, ktoré zahlcovaná abstraktná vrstva vyhľadáva pod tlakom míňajúcej sa kapacity tej fyzickej.

Mnoho ľudí ani nedokáže cez svoje abstraktné vrstvy pristupovať k fyzickým, preto to nie je jednoduché ani pre kohokoľvek zvonku. Dokonca sa dá povedať, že mnoho ľudí popiera svoj fyzický základ, pretože udržiavanie abstraktnej vrstvy vyžaduje celú jeho pozornosť. Zmyslové vnemy prestávajú byť brané do úvahy a myslenie je obmedzené výhradne na jednoduchšie a jednoduchšie abstraktné koncepty.

Stratégiou teda je cieliť najvyššiu úroveň myslenia a optimalizovať jej obsah. Inšpirácia k akémukoľvek vlastnému dobru nemôže fungovať, kým nemá ľudská myseľ uvoľnenú kapacitu na nový obsah.

Cenným produktom na trhu, ktorý s internetom priniesol overload informácií teda bude vývoj kompresie dát pre ľudský mozog. Tým sa dá potenciálne spomaliť rast abstraktnej vrstvy na úroveň, ktorou rastie kapacita a operatívna sila na jej prijímanie.

Napokon to smeruje k umeniu inšpirácie a schopnosti predať nové perspektívy.

Autor: Stanley

Od strednej školy som vždy len podnikal ako UI designer a od roku 2015 popri tom budujem vlastný startup - V Starporte sa snažím sa do hĺbky pochopiť hlavne začínajúcich podnikateľov v Košiciach a postaviť na nich udržateľný ekosystém startupov a scaleupov.