Čo je vlastne „startup“ II.

Zatiaľ sme teda došli k tomu, že startup je fázou inovácie, ktorá začína hotovým MVP a marketingovou stratégiou a končí úspešnou adopciou trhom.

Pointou týchto článkov je vlastne uspokojivo zadefinovať význam slova, aby sa na tom neskôr dala stavať rozumná metodológia.

Slovo startup je ale relatívne známe z iného kontextu.

„Startup“ v počítačovej vede

V počítačovej vede je to relatívne jednoduché.

Startup (alebo boot) operačného systému je sekvencia krokov spustená napr. fyzickým zapnutím počítača. Sekvencia načítava kód uložený na pevnom disku a končí, keď je operačný systém plne načítaný v hlavnej pamäti. Počítač je po úspešnom startupe pripravený spúšťať ďalšie menšie užitočné programy, ktorých kód čaká uložený na disku.

Operačný systém teda na svoj beh potrebuje len fyzický hardware a elektrinu. Menšie programy zas vedia fungovať, len kým na počítači beží kompatibilný operačný systém. Ešte menšie programy môžu mať ešte náročnejšie požiadavky a na svoje fungovanie okrem operačného systému vyžadujú radu iných programov, ktoré musia bežať súčasne.

Koniec koncov je ale startup vopred zadefinovaná sekvencia krokov, ktorá je spúšťaná len na kompatibilnom prostredí a načítava funkčný produkt.

V softwarovom odvetví je teda za startup považovaná vopred zadefinovaná sekvencia krokov, ktorá po overení vopred definovanej kompatibility s prostredím spustí vopred pripravený produkt. Všetko vyplývajúce z úspešných spustení na testovacích prostrediach.

V podnikateľskom svete sa za startup z nejakého dôvodu bežne považuje firma, ktorá sa na základe nápadu chystá produkt ešte len vytvárať, zvyčajne s veľmi improvizovaným postupom a veľmi vágnou predstavou o prostredí, v ktorom má bežať.

Je to akoby stlačenie tlačidla počítača aktivovalo skupinu programátorov, ktorí by ešte len začali písať kód programu a súčasne zisťovať parametre systému, pre ktorý ho už píšu.

Takýto startup toho asi veľa nespustí.

Trh ako magic box

Pojem startup skutočne prišiel do biznisovej sféry od vývojárov softwaru. Toto odvetvie je totiž v podnikaní od istého času najúspešnejším. V startupovej sfére bolo najviac práve programátorov a preto bolo najjednoduchšie vždy podporovať práve softwarové startupy.

Prekvapivé ale je, že sa tá logika nechce dostať von a aj v softwarových startupoch začne radikálne miznúť akonáhle sa pozornosť prenesie na čokoľvek iné ako samotný vývoj softwaru.

Programátori bežne kývu hlavami nad tým, ako naivne si podnikatelia predstavujú fungovanie softwaru a ako im ani nemá zmysel vysvetľovať, čo všetko musí fungovať dokopy, aby sa dal postaviť požadovaný software.

Keď ale programátor pitchuje biznisový nápad, dokáže fungovanie trhu zjednodušiť na úplne rovnaký magic box bez operačného systému alebo logiky.

Keby operačné systémy fungovali tak, ako funguje predstava o startupovom trhu, tak by znelo asi ako „Služba, ktorú sa snažíte spustiť, nie je kompatibilná s operačným systémom. Nápad bol ale pochopený z názvu súboru a je fantastický, takže bude predsalen spustený.“

Ekvivalenty komponentov

Ak teda má koncept startupu fungovať v biznisovej sfére, potrebujeme pre pojmy zo softwarového vývoja nájsť významy v businessovej sfére.

Hardware všeobecne predstavuje fyzické komponenty – ľudia, stroje, prírodné prostredie… hardwarový startup tu teda celkom prestáva dávať zmysel a tlačí nás to do procesov, ktoré na infraštruktúre prebiehajú.

Operačný systém bude veľmi nízko položená platforma, ktorá umožňuje dosah na služby na rôznych úrovniach. Navigácia k službe nemusí byť garantovaná, ide len o používateľa exekuovať danú službu.

Najprv som premýšľal nad komunikačnými rozhraniami, akým je napr. internet, alebo kedysi zlaté stránky. Tie ale majú len navigačnú hodnotu.

Hlbšie je položený samotný trh, alebo aj spoločnosť, od ktorej vieme očakávať, že funguje na nejakom systéme, od ktorého môžeme mať očakávania. Tu je ale problémom to, že hodnota sa dá vyťažiť aj na mieste, v ktorom nemáme vopred zadefinované parametre.

Operačný systém teda budeme hľadať v samotnom mozgu jedinca. To zas ale znie veľmi heterogénne, keď si predstavíme, ako rôzne dokážu rôzni ľudia operovať. Musíme ísť teda ešte hlbšie.

Operačným systémom ľudského hardwaru bude pravdepodobne večne fungujúca fyzika, chémia, biológia a ďalšie vedy, vďaka ktorým funguje všetko nad nimi..

To by aj dávalo zmysel a myslím, že hlbšie ísť nepotrebujeme.

Ešte ostali pevný disk a hlavnú pamäť. Myslím, že v tomto bode je už ale dosť jasné, že menujeme časti ľudského mozgu.

V tomto kontexte je startupom teda proces, ktorý konkrétnou sekvenciou informácií pripraví konkrétny ľudský mozog na to, aby bol schopný exekuovať procesy, ktoré tam predtým nefungovali.

This is getting interesting.

Autor: Stanley

Od strednej školy som vždy len podnikal ako UI designer a od roku 2015 popri tom budujem vlastný startup - V Starporte sa snažím sa do hĺbky pochopiť hlavne začínajúcich podnikateľov v Košiciach a postaviť na nich udržateľný ekosystém startupov a scaleupov.