Bootstrap: Work-life balanced coworking I.

Posledné týždne som rozoberal podstatu startupov, podnikania a trhu. Ako skúšku toho, či mi moje chápanie týchto konceptov funguje, si teraz dám cvičenie a skúsim sa zamyslieť nad vylepšením biznisu v Starporte.

Trh je podľa môjho súčasného chápania vo svojom základe fyzickou infraštruktúrou, ktorej účelom je vzájomná podpora v snahe o prežitie.

Každý disponuje časťou tejto infraštruktúry a je v jeho záujme, aby prinášala čo najväčšiu hodnotu zvyšku trhu, či už ide o vlastnú osobu, alebo ďalšie dispozície.

Ja mám k dispozícii sám seba, priestory coworkingu, webovú doménu a nejaké sociálne účty.

V súčasnosti to funguje tak, že svoju vlastnú hlavu prenajímam na vedenie procesu vývoja produktov a prípravu samotných dizajnov produktu. Z toho, čo zarobím, dokážem udržiavať coworkingové priestory, ktoré ma zatiaľ stáli omnoho viac, ako priniesli.

To je to, čo by som rád napravil. Starport má svojou skladbou obrovský potenciál, musím len prísť na spôsob, ako maximalizovať jeho využitie.

Časovo je jeho využitie neobmedzené. Priestorovo mám k dispozícii coworking s 22 stolmi, obývačku pre asi 8 členné skupiny, kuchyňu, asi 100m2 dvora, garáž, podcastové štúdio a dieľňu.

Koncept, ktorý by som chcel dať dokopy je work-life balanced program pre freelancerov.

Každý deň by teda mali mať možnosť svoj pracovný čas striedať s cvičeniami a aktivitami, ktoré zdravo vyvažujú ich nevyhnutne stresujúce nasadenie.

Tie cvičenia ale nemôžem robiť sám, keďže ja som už využitý inde a navyše nemám takú škálu cvičení, aby som vedel držať dostatočne pestrý program pre trvalých rezidentov.

Mojim plánom je nechať vedenie aktivít na ľudí z komunity, ktorí si tým vedia zarobiť a ja sa budem starať len o organizáciu a transakcie, z ktorých si nechám podiel.

Autor: Stanley

Od strednej školy som vždy len podnikal ako UI designer a od roku 2015 popri tom budujem vlastný startup - V Starporte sa snažím sa do hĺbky pochopiť hlavne začínajúcich podnikateľov v Košiciach a postaviť na nich udržateľný ekosystém startupov a scaleupov.